Elektros kainos šuolio kompensavimas

Valstybė kompensuos kainos dalį, jei galutinė kWh kaina bus didesnė nei 24 ct

Elektros energijos kainos augimas biržoje prasidėjo praeitų metų viduryje. Tikėtasi, kad šį pavasarį kaina nukris, bet taip neatsitiko. Naujos visuomeninio elektros energijos tiekimo kainos vartotojams bus patvirtintos birželio pradžioje. Atrodo, kad jos bus beveik dvigubai didesnės už šiuo metu esančias. Vyriausybė, reaguodama į tokią situaciją, nusprendė kompensuoti dalį kainos vartotojams. Kompensavimas bus taikomas visiems – ir pasirinkusiems nepriklausomus elektros energijos tiekėjus, ir tiems, kuriems elektrą tiekia visuomeninis tiekėjas.

Kompensavimo mechanizmas (kol kas dar nepatvirtintas) siūlomas toks, kompensuojama galutinės kainos dalis už vieną kWh, kuri didesnė nei 24 ct. Bet kompensuojama ne daugiau kaip 9 ct. Galutinė kaina už kWh apimas visas dedamąsias: ESO kainos dalį, skirstymo, VIAP, tiekėjo maržą, įsigijimo kainą, priedą už energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Daugiau skaitykite čia. Jei elektros sutartyje numatyti kažkokie mėnesiniai mokesčiai, jie kompensuojami nebus.

Tenka pripažinti, kad kompensavimo siūlymas labai “įdomus”. Iš vienos pusės jis atrodo lengvai suprantamas galutiniam vartotojui, bet iš kitos pusės, jis iškreipia rinką:

  • Nepriklausomam elektros tiekėjui nėra prasmės siūlyti fiksuoto plano, kurio galutinė vienos kWh kaina lygi, tarkime, 26 ct. Nes vartotojas mokės 24 ct, o valstybė tiekėjui grąžins 26 - 24 = 2 ct. Tiekėjui, be abejo, naudingiau pakelti kainą iki 33 ct. Vartotojui tai įtakos neturės (mokės 24 ct), o tiekėjas iš valstybės gaus 9 ct vietoje 2 ct.
  • Dar vienas kuriozas atsiranda dėl to, kad kompensuojama tik kaina už kWh. Vartotojo planai yra susieti su ESO skirstymo planais Standartinis, Namai arba Namai plius. Jei vartotojas turi pasirinkęs planą Namai arba Namai plius, tai jis moka mėnesinį mokestį, bet jam tada taikoma mažesnė kaina už elektros kWh. Numatyta, kad tam tikruose suvartojimo kiekio rėžiuose, kainos skirtumas už kWh padengia mėnesinį mokestį vartotojui. Bet tai nebegalioja, kai galutinė kaina už elektros kWh, pagal kompensavimo siūlymą, visiems planams tampa lygi 24 ct. Atsiranda situacijų, kai vartotojui apsimokėtų pereikti į ESO Standartinis planą ir nemokėti mėnesinio mokesčio.

Etiekejai.lt skaičiuoklę papildėme, kad, renkantis tiekėją, būtų galima įvertinti ir valstybės kompensaciją už elektros energijos kWh.