Planų apžvalga

Elektros energijos planų apžvalga. Kokius nepriklausomų tiekėjų planus apima Etiekejai.lt skaičiuoklė?

Elektros energijos tiekimo planų tipai namų vartotojams

Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai šiuo metu siūlo įvairius planus, bet juos galima suskirstyti į dvi kategorijas:

  • fiksuoto tarifo - kai kWh kaina fiksuota kažkuriam laiko periodui, tarkim 6, 12 ar 24 mėn. Šiuo atveju kaina susideda iš persiuntimo (ESO) kainos + tiekėjo tarifo. Gali būti ir mėnesinis mokestis.
  • kintamo tarifo - kai kaina kiekvieną mėnesį kinta priklausomai nuo vidutinės elektros energijos kainos biržoje Nord Pool LT. Šiems planams galutinė kaina susideda iš persiuntimo kainos + elektros kainos biržoje + tiekėjo maržos (ir/arba mėnesinio mokesčio). Nord Pool biržos kainos apskaičiavimas detaliau paaiškintas čia.

Mes šioje skaičiuoklėje kintamo tarifo planais laikome tokius planus, kurie yra aiškiai susieti su biržos kaina. Vartotojas, naudodamas elektros energiją, nežino kiek tiksliai jį kainuos. Jis gali numatyti apytikslią kainą stebėdamas biržos dienos rodiklius, bet tiksli kaina bus apskaičiuota tik pasibaigus mėnesiui. Išimtis yra vartotojams, kurie turi išmanius skaitiklius.

Visus kitus planus skaičiuoklėje laikome fiksuoto tarifo planais. Kaina gali kisti ir kas mėnesį, bet vartotojas konkrečiu momentu tiksliai žino, kiek kainuoja jo naudojama elektros energija. Tiekėjai sutartyse dažniausiai įsipareigoja pranešti vartotojui apie naujas elektros kainas, palikdami jam laiko nutraukti sutartį, jei naujos turimo plano kainos netenkina.

Tiekėjai taip pat siūlo terminuotus planus. Už vartotojo įsipareigojimą naudotis tiekėjo paslaugomis tam tikrą laiką jam suteikiama nuolaida. Šiuo metu rinkoje yra siūlomi tik fiksuoto tarifo terminuoti planai. Nei vienas iš tiekėjų kol kas neturi terminuotų kintamo tarimo planų.

Kokius planus apima skaičiuoklė?

Skaičiuoklė apima visus neterminuotus fiksuoto ir kintamo tarifo elektros tiekėjų planus. Elektros tiekėjų planai ir jų kainų informacija imama iš oficialių elektros tiekėjų puslapių. Jei elektros tiekėjas siūlo kažkokį elektros tiekimo planą, kurio nepateikia savo svetainėje, jo nebus ir šioje skaičiuoklėje.

Kol kas skaičiuoklėje nėra terminuotų fiksuoto tarifo planų.